Jeanne du Barry - Kráľova milenka

Jeanne du Barry - Kráľova milenka

2DCS15
Director:Maïwenn
Cast:Johnny Depp, Maïwenn, Melvil Poupaud, Pierre Richard
Premiere:12. October 2023
Length:117 minutes
Genre:Historical, Drama

Film rozpráva o živote Jeanne Bécu, ktorá sa narodila ako nemanželská dcéra chudobnej krajčírky v roku 1743, ale nakoniec sa stala poslednou milenkou Ľudovíta XV.

Director: Maïwenn  •  Cast: Johnny Depp, Maïwenn, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, Benjamin Lavernhe, Noémie Lvovsky, Marianne Basler

Jeanne, mladé dievča z chudobných pomerov so záľubou v kultúre aj iných radostiach života, vďaka svojej inteligencii a pôvabu postupne stúpa po spoločenskom rebríčku. Ako kurtizánka sa stane obľúbenkyňou kráľa Ľudovíta XV., ktorý nevie o jej postavení, ale získa vďaka nej späť svoju chuť do života. Prepukne medzi nimi vášnivé milostné puto. Jeanne sa napriek všetkým konvenciám a správnym mravom sťahuje do Versailles, kde jej príchod vzbudí na dvore pohoršujúci rozruch...

ENGLISH

The life of Jeanne Bécu who was born as the illegitimate daughter of an impoverished seamstress in 1743 and went on to rise through the Court of Louis XV to become his last official mistress.

Jeanne, a young working-class woman hungry for culture and pleasure, uses her intelligence and allure to climb the rungs of the social ladder one by one. She becomes the favourite of King Louis XV who, unaware of her status as courtesan, regains through her his appetite for life. They fall madly in love. Against all propriety and etiquette, Jeanne moves to Versailles, where her arrival scandalizes the court...

Length: 117 min

Year: 2023
Local premiere date: 12. October 2023

Country of origin:

  • France

Film rozpráva o živote Jeanne Bécu, ktorá sa narodila ako nemanželská dcéra chudobnej krajčírky v roku 1743, ale nakoniec sa stala poslednou milenkou Ľudovíta XV.

Director: Maïwenn  •  Cast: Johnny Depp, Maïwenn, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, Benjamin Lavernhe, Noémie Lvovsky, Marianne Basler

Jeanne, mladé dievča z chudobných pomerov so záľubou v kultúre aj iných radostiach života, vďaka svojej inteligencii a pôvabu postupne stúpa po spoločenskom rebríčku. Ako kurtizánka sa stane obľúbenkyňou kráľa Ľudovíta XV., ktorý nevie o jej postavení, ale získa vďaka nej späť svoju chuť do života. Prepukne medzi nimi vášnivé milostné puto. Jeanne sa napriek všetkým konvenciám a správnym mravom sťahuje do Versailles, kde jej príchod vzbudí na dvore pohoršujúci rozruch...

ENGLISH

The life of Jeanne Bécu who was born as the illegitimate daughter of an impoverished seamstress in 1743 and went on to rise through the Court of Louis XV to become his last official mistress.

Jeanne, a young working-class woman hungry for culture and pleasure, uses her intelligence and allure to climb the rungs of the social ladder one by one. She becomes the favourite of King Louis XV who, unaware of her status as courtesan, regains through her his appetite for life. They fall madly in love. Against all propriety and etiquette, Jeanne moves to Versailles, where her arrival scandalizes the court...

Year: 2023
Local premiere date: 12. October 2023

Country of origin:

  • France