Je mi zo seba zle / Sick of myself

Je mi zo seba zle / Sick of myself

2DCS15
Director:Kristoffer Borgli
Cast:Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Anders Danielsen Lie, Henrik Mestad
Premiere:16. February 2023
Length:95 minutes
Genre:Comedy, Drama

Neromantická komédia

Cast: Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Anders Danielsen Lie, Henrik Mestad, Andrea Bræin Hovig, Seda Witt, Sarah Francesca Brænne  •  Director: Kristoffer Borgli  •  Scenario: Kristoffer Borgli

Signe a Thomas sú v nezdravom, konkurenčnom vzťahu, ktorý naberie nečakaný zvrat, keď Thomas náhle prerazí ako súčasný umelec. V reakcii na to sa Signe zúfalo pokúsi získať späť svoj status vytvorením novej osobnosti, ktorou chce upútať pozornosť a súcit.

Režisér Kristoffer Borgli v tejto čiernej, satirickej komédii zobrazuje toxický vzťah, ktorý rýchlo eskaluje do desivých nových úrovní narcistickej sebaprezentácie. Signe a Thomas sú mladý pár so vzájomne nezdravou súťaživosťou, ktorá naberie nebezpečný smer, keď sa Thomas náhle presadí ako súčasný umelec. Signe v reakcii na to, urobí zúfalý až sebazničujúci pokus o znovuzískanie svojho postavenia tým, že sa úmyselne stane chorou, aby prilákala na svoju stranu pozornosť a súcit. Kristoffer Borgli brilantne satirizuje sebaprezentačné tendencie v súčasných médiách a impulz hľadajúci pozornosť v nás všetkých.

SICK OF MYSELF

Signe and Thomas are in an unhealthy, competitive relationship that takes a vicious turn when Thomas suddenly breaks through as a contemporary artist. In response, Signe makes a desperate attempt to regain her status by creating a new persona hell-bent on attracting attention and sympathy.

In this pitch black satirical comedy, director Kristoffer Borgli portrays a toxic relationship that rapidly escalates to frightening new levels of narcissistic one-upmanship. Signe and Thomas are a young couple with an unhealthily competitive relationship which takes a vicious turn when Thomas suddenly breaks through as a contemporary artist. In response, Signe makes a desperate and shockingly self destructive attempt to regain her status by deliberately making herself ill to attract attention and sympathy. Kristoffer Borgli brilliantly satirises the self promotional tendencies of contemporary media and the attention seeking impulse in all of us.

Length: 95 min

Year: 2022
Local premiere date: 16. February 2023

Country of origin:

  • Norway
  • Sweden

Neromantická komédia

Cast: Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Anders Danielsen Lie, Henrik Mestad, Andrea Bræin Hovig, Seda Witt, Sarah Francesca Brænne  •  Director: Kristoffer Borgli  •  Scenario: Kristoffer Borgli

Signe a Thomas sú v nezdravom, konkurenčnom vzťahu, ktorý naberie nečakaný zvrat, keď Thomas náhle prerazí ako súčasný umelec. V reakcii na to sa Signe zúfalo pokúsi získať späť svoj status vytvorením novej osobnosti, ktorou chce upútať pozornosť a súcit.

Režisér Kristoffer Borgli v tejto čiernej, satirickej komédii zobrazuje toxický vzťah, ktorý rýchlo eskaluje do desivých nových úrovní narcistickej sebaprezentácie. Signe a Thomas sú mladý pár so vzájomne nezdravou súťaživosťou, ktorá naberie nebezpečný smer, keď sa Thomas náhle presadí ako súčasný umelec. Signe v reakcii na to, urobí zúfalý až sebazničujúci pokus o znovuzískanie svojho postavenia tým, že sa úmyselne stane chorou, aby prilákala na svoju stranu pozornosť a súcit. Kristoffer Borgli brilantne satirizuje sebaprezentačné tendencie v súčasných médiách a impulz hľadajúci pozornosť v nás všetkých.

SICK OF MYSELF

Signe and Thomas are in an unhealthy, competitive relationship that takes a vicious turn when Thomas suddenly breaks through as a contemporary artist. In response, Signe makes a desperate attempt to regain her status by creating a new persona hell-bent on attracting attention and sympathy.

In this pitch black satirical comedy, director Kristoffer Borgli portrays a toxic relationship that rapidly escalates to frightening new levels of narcissistic one-upmanship. Signe and Thomas are a young couple with an unhealthily competitive relationship which takes a vicious turn when Thomas suddenly breaks through as a contemporary artist. In response, Signe makes a desperate and shockingly self destructive attempt to regain her status by deliberately making herself ill to attract attention and sympathy. Kristoffer Borgli brilliantly satirises the self promotional tendencies of contemporary media and the attention seeking impulse in all of us.

Year: 2022
Local premiere date: 16. February 2023

Country of origin:

  • Norway
  • Sweden